تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

نشانی دفتر مجله: تهران، بزرگراه حقانی، خروجی کتابخانه ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. کدپستی: ۱۵۳۸۶۳۳۱۱۱

وبگاه: www.apll.ir

۰۲۱-۸۸۶۴۲۳۶۸